Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Продадените общински земи – темата на предстоящо извънредно заседание на Общински съвет гр. Божурище

This event has ended

Председателят на Общински съвет Божурище – Георги Димитров свиква извънредно заседание в Читалището – малък салон, на 14.03.2019 г. /четвъртък/ от 18 часа.

“ДНЕВЕН РЕД:

1. Упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Божурище Георги Димитров за предприемане на действия за оспорване на Заповеди на кмета на община Божурище за определяне на спечелилите търгове за продажба на 80 декара общински имоти граничещи с главния път Божурище – Гурмазово – Докладна записка с рег. № Д-47/07.03.2019 г.
Докладва: Георги Димитров – Председател на ОбС Божурище”

Заседанията на Общинския съвет са открити за гражданите. Всички заинтересовани могат да присъстват.

Може да се запознаете с цялото съдържание на поканата на официалната страница на Община Божурище.