Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Как да проверим данните за своя имот в кадастралната карта и подадем възражение онлайн?

На 17.12.2020г., на страницата на община Божурище бе публикувано съобщение от Службата по геодезия, картография и кадастър – София област /СГКК/. В него се съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с.Гурмазово (вкл. Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, община Божурище, /обява в ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г /

Справки могат да се правят:

 • В сградата на СГКК-София област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, директно на гише 6, без да се тегли номер от машината, всеки работен ден от 9.00 до 11.30ч. и от 14.00 до 16.00 ч.
 • В Община Божурище и съответните кметства
 • На сайта на АГКК – https://kais.cadastre.bg/bg/Map –  „слоеве“: „Неодобрени КККР“

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник”, т.е. до 05.01.2021 г. вкл., заинтересованите лица могат да направят ПИСМЕНИ ИСКАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПРИЕТИТЕ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ пред Службата по геодезия, картография и кадастър – София област.
Възраженията могат да се подават в сградата на СГКК София област, община Божурище и на е-мейла на СГКК – София област:  sofia.oblast@cadastre.bg

Възражение при несъответствия между описаните и реалните данни за вашия имот може да направите и онлайн след регистрация в уеб страницата на Агенцията по геодезия,картография и кадастър.

За целта:

 1. Регистрирате се в сайта на Агенцията по геодезия,картография и кадастър.
 2. Влизате логнат като се впишете
 3. Кликвате на меню “ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ
 4. Избирате “Възражения Неодобрена кадастрална карта и кад.регистри
 5. Пред вас е формата за процедурата по възражението. На първата страница ви се предлага да изберете Местонахождение на обект/и-област. Избирате “СГКК Гр. СОФИЙСКА ОБЛАСТ“, указвате “лично” или “Чрез представител” ще подадете възражението. Проверявате данните, които сте предоставили при регистрацията в сайта. Преминавате към следващата стъпка чрез бутона “СЛЕДВАЩА СТЪПКА” (най-долу)
 6. Вече сте в “ИЗБОР НА ОБЕКТИ” или в картата, където по описаните стъпки (от 2 до 8) по-долу визуално правите проверка за имота. Извършвате проверката. Ако откриете несъответствие с описанието и вашите документи, добавяте обекта за който ще възразявате с иконката “+” – “Добави в списък с обекти”, намираща се в ляво на екрана до заглавието на обекта. Като кликнете излиза съобщение “Успешно добавен обект”. Можете да добавяте/премахвате по този начин всички обекти по които ще възразявате или не. Преминавате към следваща стъпка
 7. Намирате се в меню “ОПИСАНИЕ“. Тук системата ви предлага отново да премахнете или добавите обекта, който сте избрали при предишната стъпка. В празния прозорец описвате за какво точно възразявате. Например несъответствие с квадратурата на имота, показана в описанието в картата и тази, изписана във вашите документи (Нотариален акт). Преминавате към следващата стъпка
 8. ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ” В това меню е необходимо да качите сканиран файл от вашия нотариален акт и/или други документи, с които доказвате правотата на това за което възразявате, че не е отразено правилно в картата. Ако не приложите такива, системата няма да ви позволи да продължите. Следваща стъпка
 9. ПРЕГЛЕД И ФИНАЛИЗАЦИЯ” Тук проверявате обобщената информация, маркирате най-долу, че сте съгласни с ….., и накрая кликвате върху “ИЗПРАТИ”. Докато не сте изпратили възражението може да се връщате и правите корекции на всяка от стъпките чрез кликване на заглавието й във формата. След като изпратите възражението си, вероятно системата ще ви укаже как да следите или стъпките по проверка на това как се движи вашето възражение. (Не съм правила възражение до финала, затова не мога да ви кажа точно какво изписва 😉 ) Вероятно по-нататък, влизайки логнат в профила си в страницата на агенцията ще може да направите проверката.

Видео за процедурата по проверката може да изгледате ТУК.  По-долу нагледно в 8 стъпки също е показанo как да направите САМО  проверката на данните в кадастралната карта за вашия имот онлайн.

Проверка на данните за имота в кадастралната карта в страницата на Агенцията по геодезия,картография и кадастър на уеб адрес: https://kais.cadastre.bg

Изготвил: Мая Георгиева

2 Comments

Leave a comment