Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Кметство Пролеша

Работно време

понеделник – петък
8:30 – 17:30
обедна почивка от 12:00 до 13:00

За контакт

Адрес: ул.Христо Ботев 76, 2228 Пролеша
Телефон: (07178)2232

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МЯСТО В КМЕТСТВОТО

Услуги за жителите на с.Пролеша

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение

Необходими документи

 • Съобщение за смърт
 • Документ за самоличност на починалия

Такса – безплатно
Срок за извършване – веднага


Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Необходими документи

Такса – 5,00 лв.
Срок за извършване – 3 дни


Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи

Такса – 5 лв. и за всяка следваща страница по 1 лв.
Срок за изпълнение – 7 дни


Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи

Такса – 3,00 лв.
Срок за изпълнение – 1 ден


Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Необходими документи

Такса – 5,00 лв.
Срок за изпълнение – 3 дни


Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Необходими документи

Такса – 5,00 лв.
Срок за изпълнение – 3 дни


Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Необходими документи

Такса – 2,00 лв.
Срок за изпълнение – 3 дни


Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Необходими документи

Такса – 2,00 лв.
Срок за изпълнение – 3 дни


Издаване на удостоверение за промяна в данните на постоянен адрес

Необходими документи

Такса – 5,00 лв.
Срок за изпълнение – 7 дни


Издаване на удостоверение за промяна в данните на настоящ адрес

Необходими документи

Такса – 5,00 лв.
Срок за изпълнение – 7 дни


Промяна на настоящ адрес

Необходими документи

Такса – 3,00 лв.
Срок за изпълнение – веднага


Заявяване на постоянен адрес

Необходими документи

 • Заявление за постоянен адрес
 • Документ за самоличност
 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за граждански брак или решение за развод
 • Декларация от собственика на имота, че е съгласен лицето да се регистрира на неговия адрес
 • Документ за собственост на имота

Такса – 3,00 лв.
Срок за изпълнение – веднага


Издаване на удостоверение за гражданската регистрация в свободен текст – по искане на гражданина

Необходими документи

 • Искане в свободен текст
 • Документ за самоличност

Такса – 5,00 лв.
Срок за изпълнение – 3 дни


Водене на кореспонденция с институции по искане на гражданите

Необходими документи

 • Искане свободен текст
 • Документ за самоличност

Такса – 5,00 лв. + дължимата такса на другата институция