Споделено с Вас – мисли, знания, събития

prolesha-bg.com днес стана на две годинки… :)

Приятели, днес се навършват точно 2 години от стартирането и анонсирането на уеб сайта за и на с.Пролеша – prolesha-bg.com. Една страница вдъхновена и резултат от визията ми за необходимостта да се показват и актуализират пред широката общественост хубавите и полезни неща от и за нашата Пролеша. (още…)

Как да проверим данните за своя имот в кадастралната карта и подадем възражение онлайн?

На 17.12.2020г., на страницата на община Божурище бе публикувано съобщение от Службата по геодезия, картография и кадастър – София област /СГКК/. В него се съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с.Гурмазово (вкл. Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, община Божурище, /обява в ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г / (още…)

Честит празник на художниците и творците – приятелите и съседи от Пролеша!

На 3 ноември отбелязваме Денят на българския художник. Той се чества днес на църковния празник в почит на Св. Пимен Зографски, обявен за покровител на българските художници. Празнува се от българските художници, иконописци и реставратори. (още…)

Действаща изложба в дома на твореца Павел Димитров „Дядо и внуче” в с.Пролеша. Всички са добре дошли!

Запознайте се с Павел – човек, търсещ красотата, който с огромно желание, усърдие и търпение десетки години твори и претворява своя вътрешен подтик, чрез фантазия, талант и сръчни ръце. Нашия съсед и приятел умело съчетава дърво, метал, стъкло и глина в необичайни арт произведения. Матричар по професия, с тънък усет към геометрични форми и фини детайли, авторът създава през годините и до днес десетки творби в своя пролешки дом. (още…)

И малка камбана ще звъни от пролешката черква.

Камбаната е зов за празник и не дай Боже, за бедствие. “За кого бие Камбаната”, “Преспанските камбани” – романи за душите на хората от Хемингуей и Талев.

От вчерашният ден от камбанарията на пролешката черква Св. Георги Победоносец ще може да звучи и малката камбана. Благодарение на организацията на кмета Григор Григоров и съдействието на Хр. Христов и Емил Владимиров, ще имаме звучен камбанен звън в делник и празник. Остава само да се намери човек, който да ги бие.

Стана Захариева