Разписание на маршрутка

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
Считано от 21.03.2022г. има промяна в разписанието на автобусите, обслужващи междуселската транспортна схема, както следва за населените места.
Същото се налага поради нуждата от минимална оптимизация на курсовете с цел запазване на сегашните цени на билетите и коректното изпълнение на услугата!
Източник: Meta страница на КАРИСТА ТРАНС

Превозвач: „КАРИСТА ТРАНС“ ООД
Тел. 087 818 8405
E-mail: karista_trans@abv.bg