Годишно отчетно-изборно събрание на НЧ “Светлина 1924” – Покана

Приключило събитие

НЧ “СВЕТЛИНА 1924”, С. ПРОЛЕША

ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

К А Н И

Членовете на НЧ “Светлина 1924 г.”
на общо годишно отчетно-изборно събрание

на 28 март 2019 г. /четвъртък/, 
от 18:30 часа
в сградата на читалището


ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет на читалищното настоятелство за 2018 г.
  2. Отчет на проверителната комисия за 2018 г.
  3. Приемане на Бюджета на читалището за 2019 г.
  4. Приемане на план за работа на читалището за 2019 г.
  5. Избор на председател и членове на настоятелството на НЧ “Светлина 1924 г.”, с. Пролеша

Заповядайте!