“Морска сол” – Осемдесет минути гарантиран смях

Приключило събитие