Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 31.01.2019г.

Приключило събитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

Свиква заседание на Общински съвет – Божурище на 31.01.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище.

Повече: вижте тук