Сказки за непознатата БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ – втора среща

Приключило събитие

П О К А Н А

Скъпи жители и приятели на с. Пролеша!

С удоволствие Ви съобщаваме, че клуб „История и археология” към НЧ “Светлина 1924г.”, с.Пролеша, продължава цикъла от сказки
на тема

„ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД”.

Ще се разискват интересни и малко известни факти от 1-во хилядолетие пр.Хр.

Втората ни сбирка ще бъде на 31.01.2020 г. (петък), от 19:00 ч. в читалището на с. Пролеша.

Заповядайте всички, които желаете да прекараме няколко часа заедно и да пообщуваме на чаша вино с историята!

Георги Георгиев