Сказки за непознатата БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ – покана

Приключило събитие

П О К А Н А

Скъпи жители и приятели на с. Пролеша!

С удоволствие Ви съобщаваме, че клуб „История и археология” към НЧ “Светлина 1924г.”, с.Пролеша, започва цикъл от сказки
на тема

„ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД”.

Ще се обсъждат малко известни на обществеността теми относно българската древност.

Първата ни сбирка ще бъде на 29.11.2019 г. (петък), от 19:00 ч. в читалището на с. Пролеша.

Заповядайте всички, които желаете да прекараме няколко часа заедно и да пообщуваме на чаша вино с историята!

Георги Георгиев