Трети март – празнично честване в читалището, с. Пролеша. Заповядайте!

Приключило събитие

Читалищното настоятелство при Народно читалище “Светлина-1924”, с. Пролеша, Ви кани на тържествено отбелязване на Националния празник на Република България – 3-ти март.

Събитието ще се проведе на 3-ти март (неделя), от 11.00 ч. в сградата на читалището, ет.2.

Дейците на читалището ежегодно организират честването на деня с изяви на самодейци и талантливите деца от селото.
И тази година гостите ще се насладят, заедно с участниците, на подготвеното представление.

Заповядайте!