Децата в Пролеша боядисаха и украсиха великденските яйца. Готови са за светлия ден.