Младост и песни! Прекрасните лазарки зарадваха домакините в Пролеша.

ВИДЕО