V Фолклорен фестивал “Окни, па тропни”, с. Пролеша, 14.09.19 г.