НЧ "Светлина 1924 г."

Клуб по Йога към читалището в с. Пролеша – отново действащ и с нов ръководител

Йога клуб към НЧ “Светлина 1924 г.”  възобнови своята дейност и е на разположение на жители и приятели на с. Пролеша.

Ръководител: Милена Сантова, тел: 0888 533 924
Занимания: вторник и четвъртък от 19:00 ч., неделя от 11:00 ч.
Място за провеждане – читалище с. Пролеша

Малки и големи са добре дошли!

Заповядайте!

НЧ “Светлина 1924 г.” с ново ръководство, план за работа и бюджет за 2019 г.

На 28.03.19 г. се състоя редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание при НЧ “Светлина 1924 г.”, с. Пролеша.
Събранието имаше кворум с над 30 души от действителните членове с право на избор (55 души), както и двама почетни гости.
Членовете приеха без забележки Отчета на читалищното настоятелство и Отчета на проверителната комисия за 2018 г.
Бе приет и с пълно мнозинство представения План за работа на читалището за 2019 г. (още…)