НЧ “Светлина 1924 г.” с ново ръководство, план за работа и бюджет за 2019 г.

На 28.03.19 г. се състоя редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание при НЧ “Светлина 1924 г.”, с. Пролеша.
Събранието имаше кворум с над 30 души от действителните членове с право на избор (55 души), както и двама почетни гости.
Членовете приеха без забележки Отчета на читалищното настоятелство и Отчета на проверителната комисия за 2018 г.
Бе приет и с пълно мнозинство представения План за работа на читалището за 2019 г.

Общото събрание избра ръководство на Читалището с 3 годишен мандат – Председател, членове на читалищното Настоятелство, като и Проверителна комисия

За Председател на НЧ “Светлина 1924 г.” единодушно бе избрана – Десислава Миланова

Събранието гласува предложение за увеличаване на броя на членовете на читалищното Настоятелство от 7 на 9 души.
За Членове на читалищното Настоятелство бяха преизбрани:  д-р Теменужка Божкова, Поля Кирилова, Десислава Лозанова, Цветелин Игнатов и Спаска Григорова. Към екипа се присъединиха и трима нови членове –   Бойка Асенова, Мая Георгиева и Цветелина Ангелова.
За секретар на НЧ “Светлина 1924 г.”, новото читалищното Настоятелство избра и назначи за 3-ти пореден мандат Спаска Григорова.

Успешна работа на новото ръководство!