Редовно заседание на Общински съвет – Божурище, на 28.11.2019 г, от 10:00 ч.

Предстоящо заседание на Общински съвет – Божурище на 28.11.2019г. (четвъртък), от 10:00 ч. в новата сграда на Общински съвет, гр.Божурище.

Всички заинтеросовани лица могат да присъстват.

За повече информация относно дневния ред, моля посетете уеб страницата на Община Божурище.