д-р Теменужка Б.Божкова

Общопрактикуващ лекар

  • GSM: 0899 180052, дом: 07178/26 13, служ: 02/9933261

Личен лекар (Общопрактикуващ лекар)
работи с НЗОК
Поликлиника в Божурище, Адрес: 2227, гр.Божурище, пл. 1 Май 7
Кабинет №3, етаж І

Работно време:
Понеделник – от 8:00 – 12:00 часа
Вторник – от 12:00 – 17:00 часа
Сряда – от 8:00 – 12:00 часа
Четвъртък – от 12:00 – 17:00 часа
Петък – 8:00 – 12:00 часа